X
本工具可以做到:

1、检测网站是否被劫持

2、域名是否被墙

3、DNS污染检测

4、网站打开速度检测

5、网站是否被黑、被入侵、被改标题、被挂黑链

6、如果你发现有网站判断不准确,请你在下面的建议问答提交。谢谢!

网站监控资讯:
检测的域名 检测次数 返回码 最终打开网站 打开时间 网站IP 检测地区 网站标题 检测时间
fud-wzjk-35. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.557秒

河北衡水电信 2019-05-16 00:25:45
fud-wzjk-48. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.249秒

XXXXXX 2019-05-16 00:25:47
fud-wzjk-42. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.718秒

重庆重庆移动 2019-05-16 00:16:24
fud-wzjk-46. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.25秒

大阪府大阪XX 2019-05-16 00:17:59
fud-wzjk-26. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.561秒

上海上海电信 2019-05-16 00:16:28
fud-wzjk-2. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.553秒

湖北XX电信 2019-05-16 00:26:09
fud-wzjk-31. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.564秒

河南焦作电信 2019-05-16 00:24:58
fud-wzjk-13. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.55秒

广东东莞电信 2019-05-16 00:25:37
fud-wzjk-15. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.553秒

山东临沂电信 2019-05-16 00:25:27
fud-wzjk-33. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.527秒

江西新余电信 2019-05-16 00:25:12
fud-wzjk-47. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.25秒

加利福尼亚XXXX 2019-05-16 00:34:16
fud-wzjk-27. svipfuli 3次打开 0-打不开 http://svipfuli/

2.562秒

天津天津电信 2019-05-16 00:24:08
fud-wzjk-37. svipfuli 3次打不开 0-打不开

3.338秒

山东济宁电信 2019-05-16 00:30:05
合作网站